Ushtaret mbanin me vete objekte te shenjta (medaljoni) ose figura te shenjta (shenjtor). Shpresa ishte qe te ishin te mbrojtur nga Madona, nga Jezusi ose nga nje shenjtor mbojtes i vendit. Ushtare te tjere perdornin objekte besimi (kundermagjije) si pershembull briret, por qellimi ishte i njejti: te ktheheshin gjalle ne shtepi.