Svaki vojnik je sa sobom nosio stvari koje su se koristile za ličnu higijenu.Najvazniji je bio pribor za brijanje.Bilo je nemoguće videti vojnika sa dugom bradom.Uglavnom je u vojsci to bilo zabranjeno.