Alpski planinski štap imao je metalni celični deo na vrhu,da bi što bolje prianjao na alpskom planinskom terenu.Uglavnom su ga koristili oficiri austro-ugarske vojske.Kadorno komandant Italijanske vojse uglavnom je koristio zakrivljen štap pri hodu.Klinovi su se koristili za pričvršćivane u stenama,da bi se kroz njih provlačile vrengije,i metalne sajle koje su pomagale kretanju kroz apske predele.