Vojnici nose sa njima relikvij(medalje)ili (svece) sa nadaom da budu pod zaštitom device Marije,Isusa ili svetaca.Ostali su nosili neke druge relikvije uramljene sa sobom,ali svrha je bila ista:da se zivi vrate kućama.