Ekseri su bili veoma korisni za život u rovu.Koristili su se u hiljdu slučajeva;za spajane dasaka,za spajanje dasaka i kartona,za prčvšcivanje predmeta o plafon,za popravku kaputa.Ekseri su mogli i ručno da se prave na terenu.