Femijet detonino arme prej lodre, duke kaopjar ate qe shikinin te mbajtur nga ushteret. Ne kte rast eshte nje drraer i kthyer.