Syzet me suste ishin shume te perdorshme sepse zinin me pak vend.