Kur behen eskursjone te gjata gjate trrasheve te vjetera o rrjedhjes te lumejve mund te gjenden pjese pushke. Keto jan unazat qe bashkonin tyetn me boshtin prej drruri.