Jedan deo fronta u Italiji je bio na Alpima. Vojnici su se borili protiv protivnika ali najvise protiv hladnoce i snega. Šiljci su sluzili za kretanje po ledu. Bili su pričvršćeni za cipele.