Alpinisti su elitna jedinica. Svi alpski pukovi su angažovani u ratu. Alpske trupe su regrutovane i smestene po pukovima na osnovu njihovog teritorijalnog porekla. Alpska beretka je posebna, razlikuje se po peru. Alpinisti nisu hteli da koriste šlem tokom rata. Mala beretka je za decu, što ukazuje na vezu izmedju planinskog stanovništva i alpinista.