Kada se prave eskurzije duz starih rovova,i rečnih korita,još uvek se mogu naći puščani prstenovi.Oni su povezivali metalne i drvene delove na pušci.